Politiegeweld, misbruik en haat tegen asielzoekers en vluchtelingen in België

0
1780

Dit artikel is een hint over enkele van de verhalen uit het verleden over misbruik van asielzoekers door de Belgische politie en het hoge niveau van haat dat wordt uitgeoefend door de Belgische politieke partij (Vlaams Belang), wat Vlaams belang betekent) tegen asielzoekers en buitenlanders in het algemeen. Amnesty International (AI) heeft bij verschillende gelegenheden de Belgische regering opgeroepen om de mensenrechten van asielzoekers te respecteren en een einde te maken aan de wreedheid en het misbruik van asielzoekers van de politie in “close center” (een detentiecentrum waar afgewezen asielzoekers worden bewaard voor uitzetting) in de buurt van de luchthaven. Toen deze klachten werden ingediend door Amnesty International, beloofde de Belgische regering altijd verdere politiegeweld en misbruik van asielzoekers te stoppen, maar er is niets aan gedaan. Tot nu toe gedeporteerd de Belgische regering nog steeds asielzoekers die naar hen toe komen voor bescherming, terug naar hun land van herkomst, dat niet voldoet aan het Verdrag van Genève van 1951.

De meeste mensen die asiel zoeken in geïndustrialiseerde landen worden beschouwd als economische migranten, iemand die vrijwillig hun eigen land van herkomst verlaat en streeft naar een beter leven in een ander land (definitie door Wigan Council, VK). Misschien vluchten ze voor dictatoriale en corrupte regimes zoals die van mijn land, Kameroen, die de burgers van dat land doorgaans economisch raken. In mijn eigen woorden noem ik het “economische vervolging”. Naar mijn mening op de vlucht zijn voor andere vormen van vervolging mag niet in overeenstemming zijn met de definities van de Verenigde Naties met betrekking tot vluchtelingen en asielzoekers. Deze mensen moeten worden aanvaard en beschermd in elk land waar ze asiel zoeken en hun toevlucht zoeken dan te worden misbruikt en in welke vorm dan ook misbruikt. In dit artikel worden citaten gegeven om de politiegeweld, haat en misbruik van asielzoekers en vluchtelingen te bewijzen, zoals vermeld in de bovenstaande kop.

WIE IS EEN VLUCHTELINGEN?

Volgens het internationale recht is een vluchteling een persoon die zich buiten zijn / haar land van nationaliteit of gewone verblijfplaats bevindt; heeft een gegronde angst voor vervolging (en) van zijn / haar ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep van politieke opinie; en is niet in staat om terug te keren of niet gebruik te willen maken van de bescherming van het land, of om daar terug te keren, uit angst voor vervolging (Wikipedia-open content encyclopedie).

WIE IS EEN ASIELZOEKER?

In 2004 definieert de Hoge Commissie voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) dat een asielzoeker een persoon is die zijn eigen land ontvlucht en een toevluchtsoord zoekt in een andere staat, hij vraagt ​​’asiel’ aan – het recht om als bonafide vluchteling te worden erkend en te ontvangen rechtsbescherming en materiële bijstand.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here